Welkom op de website van Gospelkoor Together One

 

Gospelkoor Together One is opgericht na samengaan van "interkelijk gospelkoor Sjofar" en "Zang en Muziekgroep Double Sound"

                        

 

Wij repeteren op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in het Huis bij de Bron, Dudok-erf 30 in Dordrecht.

Dirigente van het koor is Jolanda den Houter. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te doen.
 

 

Voor nadere info over lidmaatschap of vragen over optredens kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

 

Inmiddels heeft ons koor in haar nieuwe samenstelling al meerdere optredens verzorgd en in diverse kerkdiensten haar repertoire luister kunnen bijzetten.

 

 

Bestuurlijk

De afgelopen maanden is er binnen alle geledingen van ons koor keihard gewerkt om de fusie tussen Interkerkelijk Gospelkoor Sjofar en Zanggroep Dubbel Sound zo efficiënt en geruisloos mogelijk te kunnen laten verlopen. Op bestuurlijk niveau, maar zeker ook met de inbreng en inzet van al onze (commissie) leden, waarvan dank namens het bestuur.
Op donderdag 30 maart aanstaande wordt, na de oprichting van het koor, onze eerste algemene ledenvergadering gehouden, tijdens welke vergadering naast de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden ook de nieuwe website voor onze koorleden geïntroduceerd zal worden.
Inmiddels heeft Together One al meerdere optredens verzorgd vanuit een deels nieuw repertoire dat onder bezielende leiding van onze dirigente ingestudeerd wordt. Positieve reacties van toehoorders bevestigen dat we hiermee een goede weg hebben ingeslagen. Alle koorleden hebben er ongelooflijk veel zin in om het nieuwe koor zeer succesvol te maken.
Daar heeft bestuur alle vertrouwen in en middels deze site zullen wij u van alle ontwikkelingen en optredens op de hoogte houden.

 

 

 

Johan den Houter
Voorzitter 
Gospelkoor Together One